Monika Mil-Jankowska

adwokat – partner

Absolwentka Wydziału Prawa, Administracji i Ekonomii Uniwersytetu Wrocławskiego. Od 2012 członek Izby Adwokackiej we Wrocławiu.

Prowadzi sprawy karne i sprawy karne gospodarcze, reprezentując podejrzanych i oskarżonych na wszystkich etapach postępowania.

Świadczy pomoc prawną  klientom biznesowym w zakresie doradztwa podatkowego i doradztwa kryzysowego. Reprezentuje przedsiębiorców w negocjacjach z kontrahentami oraz przed organami władzy publicznej.

Prowadzi sprawy Klientów indywidualnych m.in. z zakresu prawa rodzinnego, ze szczególnym uwzględnieniem spraw rozwodowych, sprawy z zakresu prawa pracy, a także sprawy odszkodowawcze.

  • monika.mil-jankowska@mjpadwokaci.pl

  • +48 795 016 158

Monika Mil-Jankowska