Kategorie
Rozwód

Zgoda drugiego małżonka na rozwód – czy jest potrzebna?

Gdy jeden z małżonków składa pozew rozwodowy, zgoda drugiego małżonka na rozwód zasadniczo nie jest potrzebna. Brak takiej zgody co do zasady nie powoduje, że sąd nie może orzec rozwodu. Oczywiście jeśli spełnione są przesłanki do orzeczenia rozwodu. W szczególności: jeśli nastąpił zupełny i trwały rozkład pożycia stron. Kiedy rozkład pożycia jest zupełny, a kiedy trwały, opisałem w artykułach: “Zupełny rozkład pożycia” […]