Kategorie
Rozwód

Alimenty od byłego małżonka – kiedy przysługują?

Alimenty od byłego małżonka sąd może zasądzić w wyroku rozwodowym. Ewentualnie, mogą one zostać zasądzone także w odrębnym postępowaniu, już po rozwodzie.  To czy i w jakim zakresie przysługują alimenty od byłego małżonka w dużej mierze zależy od tego, czy sąd orzekał o winie za rozkład pożycia. Jeśli sąd orzekał o winie – istotne jest to z czyjej winy nastąpił rozkład pożycia małżeńskiego. Alimenty […]

Kategorie
Rozwód

Niedostatek – kiedy mamy z nim do czynienia?

Niedostatek a alimenty Niedostatek to pojęcie, do którego wprost odwołują się przepisy dotyczące alimentów. Prawo do alimentów zależy często właśnie od tego, czy określona osoba znajduje się w niedostatku, czy też nie. Kiedy stwierdzenie, czy dana osoba znajduje się w niedostatku, ma znaczenie? Między innymi przy alimentach od byłego małżonka (jeśli nie został on uznany za wyłącznie winnego rozkładu pożycia). […]