Kategorie
Wykonywanie kary

Dozór elektroniczny – na czym polega odbywanie kary w tym systemie?

Karę pozbawienia wolności można wykonywać poza murami zakładu karnego. Nie w każdym wypadku, ale jednak. Jest to możliwe dzięki systemowi dozoru elektronicznego. Na czym polega dozór elektroniczny i odbywanie kary pozbawienia wolności w tym systemie? Obowiązek przebywania w miejscu stałego pobytu Najkrócej rzecz ujmując, odbywanie kary pozbawienia wolności w systemie dozoru elektronicznego polega na tym, że skazany musi przebywać w miejscu […]