Kategorie
Kodeks karny

Prowadzenie pojazdu w stanie nietrzeźwości lub pod wpływem środka odurzającego

Dużą grupę moich klientów stanowią osoby, którym postawiono zarzut z art. 178a § 1 k.k, tj. prowadzenie pojazdu w stanie nietrzeźwości lub pod wpływem środka odurzającego. Osoby te w różny sposób tłumaczą swój stan nietrzeźwości w trakcie policyjnej kontroli drogowej. Jedni wskazują, że nie przypuszczali, iż mogą być nietrzeźwi, gdyż alkohol spożywali dzień wcześniej. Drudzy są zdziwieni wynikiem pomiaru alkomatem […]