Kategorie
Sprawy spadkowe

Kto dziedziczy gdy nie ma testamentu?

Gdy spadkodawca pozostawi testament, sytuacja jest na ogół prosta – spadek dziedziczy osoba lub osoby wskazane w testamencie. Kto dziedziczy jednak w sytuacji, gdy testamentu nie ma? W takiej wypadku decyduje o tym ustawa, przewidując określoną kolejność, w której do dziedziczenia dochodzą poszczególne osoby. Dzieci i małżonek W pierwszej kolejności dziedziczą po spadkodawcy jego dzieci oraz małżonek. Dziedziczą oni w częściach równych. […]