Stała obsługa prawna

Zapewniamy bezpieczeństwo prawne przedsiębiorcom w ramach stałej, kompleksowej obsługi prawnej.

Rozumiemy biznes. Doradzamy. Identyfikujemy ryzyka prawne związane z prowadzeniem działalności gospodarczej. Rekomendujemy optymalne rozwiązania prawne, dostosowane do potrzeb naszych Klientów.

Wspieramy naszych Klientów w prowadzeniu bieżących spraw, m.in. poprzez:

  • doradztwo,
  • sporządzanie opinii prawnych,
  • udział w negocjacjach,
  • zabezpieczanie transakcji.

Zapewniamy zastępstwo procesowe przed wszystkimi sądami, urzędami, prokuraturą i innymi organami władzy publicznej.

Posiadamy doświadczenie w zakresie doradztwa w sytuacjach kryzysowych. Rekomendujemy optymalne rozwiązania w nadzwyczajnych sytuacjach, spowodowanych działaniami organów państwowych lub osób trzecich, zagrażających funkcjonowaniu firmy. Przewidując możliwe scenariusze rozwoju sytuacji opracowujemy strategie działań prawnych umożliwiające wyjście z kryzysu. Pomagamy wdrażać rozwiązania, których celem jest zabezpieczenie przed wystąpieniem sytuacji kryzysowej.