Sprawy karne skarbowe

W zakresie spraw karnych skarbowych zapewniamy pomoc prawną osobom podejrzanym i oskarżonym o:

  • wyłudzenia VAT,
  • oszustwa podatkowe,
  • inne przestępstwa stypizowane w kodeksie karnym skarbowym.

Doradzamy optymalne w danych warunkach rozwiązania, w tym zasadność skorzystania, w konkretnych sytuacjach, z czynnego żalu i instytucji dobrowolnego poddania się odpowiedzialności.

Reprezentujemy naszych klientów na wszystkich etapach postępowania – na etapie postępowania kontrolnego, w postępowaniu przygotowawczym, a także w postępowaniu przed sądem.