Prawo pracy

Świadczymy kompleksową pomoc prawną z zakresu prawa pracy. Udzielamy porad prawnych oraz reprezentujemy Klientów przed sądami m.in. w sprawach dotyczących:

 • ustalenia istnienia stosunku pracy,
 • wypowiedzenia stosunku pracy,
 • rozwiązania stosunku pracy bez wypowiedzenia (zwolnienia dyscyplinarne),
 • wypowiedzeń zmieniających,
 • sprostowania świadectwa pracy,
 • odszkodowań w przypadku naruszenia zasady równego traktowania w zatrudnieniu,
 • zapłaty wynagrodzenia i innych świadczeń ze stosunku pracy (odprawa, ekwiwalent za niewykorzystany urlop, godziny nadliczbowe),
 • odszkodowań za mobbing, dyskryminację,
 • odpowiedzialności porządkowej pracowników,
 • odpowiedzialności materialnej pracowników,
 • zakazu konkurencji,
 • wypadków przy pracy.