Podatki

Świadczymy pomoc prawną w zakresie doradztwa podatkowego.

Reprezentujemy naszych Klientów podczas kontroli podatkowych i w postępowaniach podatkowych. Pomagamy naszym Klientom minimalizować negatywne skutki działań administracji podatkowej, w szczególności w postaci decyzji zabezpieczających mogących paraliżować funkcjonowanie przedsiębiorstwa.

Opracowujemy wnioski, zastrzeżenia do protokołów kontroli, odwołania od decyzji, skargi oraz inne pisma w trakcie kontroli podatkowych, postępowań podatkowych i postępowań sądowych.

Reprezentujemy naszych klientów przed organami administracji podatkowej oraz przed Wojewódzkimi Sądami Administracyjnymi i Naczelnym Sądem Administracyjnym.