Odszkodowania

Pomagamy w dochodzeniu roszczeń odszkodowawczych, w związku ze szkodami powstałymi na skutek wypadków komunikacyjnych, wypadków przy pracy i innych zdarzeń.

Reprezentujemy Klientów w sprawach o odszkodowanie i zadośćuczynienie za uszkodzenie ciała lub wywołanie rozstroju zdrowia, w tym o wyłożenie z góry przez zobowiązanego do naprawienia szkody sumy potrzebnej na koszty leczenia.

Prowadzimy sprawy o świadczenia z  grupowych ubezpieczeń pracowniczych.

Świadcząc pomoc prawną z zakresu odszkodowań pomagamy ocenić zasadność roszczenia, określić wysokość przysługującego odszkodowania (m.in. na podstawie prywatnych ekspertyz sporządzanych przez współpracujących z kancelarią rzeczoznawców), a także doradzamy optymalną strategię postępowania na etapie przedsądowym i sądowym.