Kredyty frankowe

Prowadzimy przeciwko bankom sprawy, których celem jest “odfrankowienie”lub unieważnienie umów kredytowych.

Reprezentujemy kredytobiorców, którzy zaciągnęli kredyty hipoteczne indeksowane (waloryzowane) kursem CHF oraz kredytobiorców posiadających kredyty denominowane w CHF.

Celem prowadzonych przeciwko bankom spraw jest:

 • unieważnienia całych umów kredytowych (na wyraźne życzenie Klienta),
 • ustalenia bezskuteczności klauzul waloryzacyjnych (co de facto prowadzi do przekształcenia kredytu w kredyt złotówkowy),
 • obniżenie rat kredytów,
 • odzyskanie należności z tytułu nadpłaconych rat,
 • obniżenie salda kredytu.

Zakres pomocy prawnej świadczonej przez nas w sprawach dot. kredytów frankowych obejmuje:

 • analizę umowy kredytowej,
 • wyliczenie należności wobec banku,
 • przerwanie biegu przedawnienia,
 • wezwanie do zapłaty,
 • przygotowanie pozwu i ewentualnie dalszych pism procesowych,
 • zastępstwo procesowe w postępowaniu sądowym.

Na czym polega odfrankowienie kredytu?

Większość umów kredytowych indeksowanych kursem CHF zawiera niedozwolone klauzule umowne. Zgodnie z obowiązującymi przepisami – postanowienia umowy zawieranej z konsumentem nieuzgodnione indywidualnie nie wiążą go, jeżeli kształtują jego prawa i obowiązki w sposób sprzeczny z dobrymi obyczajami, rażąco naruszając jego interesy (niedozwolone postanowienia umowne).

W przypadku wykazania, że stosowane przez banki klauzule waloryzacyjne mają charakter klauzul niedozwolonych – konsument nie jest nimi związany. Kredyt przestaje być powiązany z kursem franka. Co to oznacza w praktyce?

Przykładowo: zaciągając w czerwcu 2007 r. kredyt na kwotę 300.000 zł, jego saldo zostało przeliczone na franki i ustalone na kwotę ok. 130.434 CHF (kurs franka wynosił wówczas ok. 2,30 zł). Po dzisiejszym kursie franka (ok. 3,90 zł) równowartość 130.434 CHF to kwota ok. 508.695 zł. W przypadku wielu osób mimo spłacania kredytu przez ok. 10 lat, nadal pozostaje do spłaty więcej, niż bank wypłacił udzielając kredyt.

Ustalenie, że klauzule waloryzacyjne stanowiły niedozwolone postanowienia umowne i że nie wiążą kredytobiorcy, powoduje, że kredytobiorca musi spłacić dokładnie taką kwotę, jaką otrzymał od banku (w naszym przykładzie: 300.000 zł), przy czym znaczna część tej kwoty jest już spłacona (przez ok. 10 lat kredyt był bowiem przez kredytobiorcę spłacany i to w zdecydowanie zbyt wysokich ratach).

Co więcej: kredytobiorca może domagać się zwrotu od banku nadpłaconych przez ostatnie 10 lat rat.

Od czego zacząć?

Jeśli chcesz wiedzieć, czy Twoja umowa kredytowa również zawiera niedozwolone postanowienia umowne – postępuj wg poniższych wskazówek:

1. W poniższym formularzu wpisz swoje imię i nazwisko oraz adres e-mail.

2. Na podany przez Ciebie adres prześlemy informację jakich dokumentów potrzebujemy by przeanalizować Twoją sprawę oraz jaki będzie dokładny koszt analizy prawnej Twojej umowy kredytowej (nie odbiega on od kosztu standardowej porady prawnej udzialanej osobiście w naszej kancelarii).

Wypełnienie poniższego formularza nie stanowi zamówienia analizy prawnej i nie wiąże się z obowiązkiem zapłaty jakiejkolwiek kwoty na rzecz kancelarii. Formularz służy jedynie nawiązaniu kontaktu w celu uzyskania dalszych informacji.

Formularz kontaktowy

Dane osobowe będą przetwarzane wyłącznie w zakresie niezbędnym do realizacji zgłoszenia. Podaję dane dobrowolnie. Wiem, że przysługuje mi prawo dostępu do moich danych, możliwość ich poprawiania oraz żądania zaprzestania ich przetwarzania. Administratorem danych osobowych jest Mil-Jankowska Pręda Adwokaci Spółka Partnerska.

This contact form is deactivated because you refused to accept Google reCaptcha service which is necessary to validate any messages sent by the form.