Kategorie
Wykonywanie kary

Dozór elektroniczny – jak przebiega postępowanie?

Jak przebiega postępowanie w sprawie o udzielenie zezwolenia na odbywanie kary pozbawienia wolności w systemie dozoru elektronicznego? Krok po kroku opisuję całą procedurę.

Kategorie
Wykonywanie kary

Dozór elektroniczny – jakie warunki trzeba spełnić?

Jakie warunki trzeba spełnić, by sąd udzielił zezwolenia na dozór elektroniczny jako formę wykonywania kary pozbawienia wolności?

Kategorie
Wykonywanie kary

Dozór elektroniczny – na czym polega odbywanie kary w tym systemie?

Karę pozbawienia wolności można wykonywać poza murami zakładu karnego. Nie w każdym wypadku, ale jednak. Jest to możliwe dzięki systemowi dozoru elektronicznego. Na czym polega dozór elektroniczny i odbywanie kary pozbawienia wolności w tym systemie? Obowiązek przebywania w miejscu stałego pobytu Najkrócej rzecz ujmując, odbywanie kary pozbawienia wolności w systemie dozoru elektronicznego polega na tym, że skazany musi przebywać w miejscu […]

Kategorie
Wykonywanie kary

Widzenie ze skazanym – jak często, jak długo, za czyją zgodą?

Skazany ma prawo utrzymywać więzi z rodziną, przede wszystkim poprzez widzenia. Jak często mogą się one odbywać? Za czyją zgodą? Jak długo mogą trwać?