Kategorie
Sprawy karne

Prywatny akt oskarżenia

Prywatny akt oskarżenia to niekiedy jedyny sposób na to, by sprawiedliwości stało się zadość. Większość przestępstw ściganych jest z oskarżenia publicznego. Oznacza to, że postępowanie prowadzą organy ścigania, czyli policja lub prokuratura. Akt oskarżenia w takich sprawach również wnosi prokurator (ewentualnie: zatwierdza sporządzony przez policję). Są jednak przestępstwa, co do których policja i prokuratura zasadniczo nie prowadzą postępowań. Chodzi […]

Kategorie
Sprawy karne

Jazda po alkoholu – co za to grozi?

W zależności od zawartości alkoholu we krwi lub w wydychanym powietrzu, jazda po alkoholu może wypełniać znamiona przestępstwa, wykroczenia albo też stanowić czyn, który nie jest zagrożony żadną karą. Jeżeli prowadzisz samochód i zawartość alkoholu we krwi przekracza 0,5 promila (lub w wydychanym powietrzu przekracza 0,25 mg/dm3 – „stan nietrzeźwości”) – popełniasz przestępstwo. Jeżeli zawartość alkoholu we krwi […]