Kategorie
Rozwód

Zgoda drugiego małżonka na rozwód – czy jest potrzebna?

Gdy jeden z małżonków składa pozew rozwodowy, zgoda drugiego małżonka na rozwód zasadniczo nie jest potrzebna. Brak takiej zgody co do zasady nie powoduje, że sąd nie może orzec rozwodu. Oczywiście jeśli spełnione są przesłanki do orzeczenia rozwodu. W szczególności: jeśli nastąpił zupełny i trwały rozkład pożycia stron. Kiedy rozkład pożycia jest zupełny, a kiedy trwały, opisałem w artykułach: “Zupełny rozkład pożycia” […]

Kategorie
Rozwód

„Trwały rozkład pożycia” – kiedy występuje?

Trwały rozkład pożycia jest jedną z przesłanek rozwodu. Nie wystarczy zatem że sąd stwierdzi, iż nastąpił zupełny rozkład pożycia. Dodatkowo musi on być trwały. Inaczej sąd nie rozwiąże małżeństwa przez rozwód. Ile czasu musi upłynąć, by rozkład pożycia był trwały? Kodeks rodzinny i opiekuńczy nie określa wprost ile czasu musi upłynąć od momentu zupełnego rozkładu pożycia małżonków, […]

Kategorie
Rozwód

„Zupełny rozkład pożycia” – na czym polega?

Zupełny rozkład pożycia jest jedną z przesłanek rozwodu. Sąd musi stwierdzić, że nastąpił zupełny rozkład pożycia, by mógł rozwiązać małżeństwo przez rozwód. Kiedy można uznać, że nastąpił zupełny rozkład pożycia? Rozkład pożycia jest zupełny, gdy ustały wszystkie łączące małżonków więzi. Ustać muszą więzi: uczuciowa (duchowa), fizyczna oraz gospodarcza. Ustanie więzi uczuciowej Więź duchowa to mówiąc najkrócej wzajemna […]

Kategorie
Rozwód

Alimenty od byłego małżonka – kiedy przysługują?

Alimenty od byłego małżonka sąd może zasądzić w wyroku rozwodowym. Ewentualnie, mogą one zostać zasądzone także w odrębnym postępowaniu, już po rozwodzie.  To czy i w jakim zakresie przysługują alimenty od byłego małżonka w dużej mierze zależy od tego, czy sąd orzekał o winie za rozkład pożycia. Jeśli sąd orzekał o winie – istotne jest to z czyjej winy nastąpił rozkład pożycia małżeńskiego. Alimenty […]

Kategorie
Rozwód

Niedostatek – kiedy mamy z nim do czynienia?

Niedostatek a alimenty Niedostatek to pojęcie, do którego wprost odwołują się przepisy dotyczące alimentów. Prawo do alimentów zależy często właśnie od tego, czy określona osoba znajduje się w niedostatku, czy też nie. Kiedy stwierdzenie, czy dana osoba znajduje się w niedostatku, ma znaczenie? Między innymi przy alimentach od byłego małżonka (jeśli nie został on uznany za wyłącznie winnego rozkładu pożycia). […]