Kategorie
Kodeks karny

Prowadzenie pojazdu w stanie nietrzeźwości lub pod wpływem środka odurzającego

Dużą grupę moich klientów stanowią osoby, którym postawiono zarzut z art. 178a § 1 k.k, tj. prowadzenie pojazdu w stanie nietrzeźwości lub pod wpływem środka odurzającego. Osoby te w różny sposób tłumaczą swój stan nietrzeźwości w trakcie policyjnej kontroli drogowej. Jedni wskazują, że nie przypuszczali, iż mogą być nietrzeźwi, gdyż alkohol spożywali dzień wcześniej. Drudzy są zdziwieni wynikiem pomiaru alkomatem […]

Kategorie
Kodeks karny

Warunkowe umorzenie postępowania

Kodeks karny umożliwia zakończenie postępowania karnego bez skazania oskarżonego, przy wykorzystaniu instytucji warunkowego umorzenia postępowania karnego, uregulowanej w art. 66 k.k. To korzystny dla oskarżonego sposób zakończenia sprawy karnej. Kiedy możliwe jest zastosowanie instytucji warunkowego umorzenia postępowania? Sąd może warunkowo umorzyć postępowanie karne, jeżeli wina i społeczna szkodliwość czynu nie są znaczne, okoliczności popełnienia zarzucanego czynu nie […]

Kategorie
Kodeks karny

Podrobienie podpisu

Wyobraźmy sobie taką sytuację: żona chce zaciągnąć kredyt w banku na zakup samochodu. Niezbędny na dokumentach jest podpis męża jako poręczyciela kredytu. W domu żona w obecności męża wypełnia potrzebną dokumentację, mąż zajęty oglądaniem meczu prosi żonę, by ta mu nie przeszkadzała i podpisała się za niego. Następnego dnia, celem uzyskania środków, żona składa komplet wymaganych dokumentów w banku, podpisanych […]