Kategorie
Wykonywanie kary

Dozór elektroniczny – jakie warunki trzeba spełnić?

Jakie warunki trzeba spełnić, by sąd udzielił zezwolenia na dozór elektroniczny jako formę wykonywania kary pozbawienia wolności?

Kategorie
Wykonywanie kary

Dozór elektroniczny – na czym polega odbywanie kary w tym systemie?

Karę pozbawienia wolności można wykonywać poza murami zakładu karnego. Nie w każdym wypadku, ale jednak. Jest to możliwe dzięki systemowi dozoru elektronicznego. Na czym polega dozór elektroniczny i odbywanie kary pozbawienia wolności w tym systemie? Obowiązek przebywania w miejscu stałego pobytu Najkrócej rzecz ujmując, odbywanie kary pozbawienia wolności w systemie dozoru elektronicznego polega na tym, że skazany musi przebywać w miejscu […]

Kategorie
Wykonywanie kary

Widzenie ze skazanym – jak często, jak długo, za czyją zgodą?

Skazany ma prawo utrzymywać więzi z rodziną, przede wszystkim poprzez widzenia. Jak często mogą się one odbywać? Za czyją zgodą? Jak długo mogą trwać?

Kategorie
Kodeks karny

Działanie “publicznie” a “w miejscu publicznym”

Odpowiedzialność karna niejednokrotnie zależy od tego, czy sprawca działa “publicznie”. Czy działanie “publicznie” znaczy to samo co “w miejscu publicznym”?

Kategorie
Podział majątku

Nierówny podział majątku – czy jest możliwy?

Co do zasady oboje małżonkowie mają równe udziały w majątku wspólnym. Co jednak, jeśli jeden z małżonków przyczynił się do powstania majątku wspólnego w znacznie większym stopniu? Czy możliwy jest nierówny podział majątku? Równe udziały Z mocy prawa oboje małżonkowie mają równe udziały w majątku wspólnym (art. 43 § 1 k.r.o.). Zasada ta może zostać zmodyfikowana przez małżonków w intercyzie. Jeżeli […]

Kategorie
Sprawy karne

Jazda po alkoholu – co za to grozi?

W zależności od zawartości alkoholu we krwi lub w wydychanym powietrzu, jazda po alkoholu może wypełniać znamiona przestępstwa, wykroczenia albo też stanowić czyn, który nie jest zagrożony żadną karą. Jeżeli prowadzisz samochód i zawartość alkoholu we krwi przekracza 0,5 promila (lub w wydychanym powietrzu przekracza 0,25 mg/dm3 – „stan nietrzeźwości”) – popełniasz przestępstwo. Jeżeli zawartość alkoholu we krwi […]

Kategorie
Rozwód

Zgoda drugiego małżonka na rozwód – czy jest potrzebna?

Gdy jeden z małżonków składa pozew rozwodowy, zgoda drugiego małżonka na rozwód zasadniczo nie jest potrzebna. Brak takiej zgody co do zasady nie powoduje, że sąd nie może orzec rozwodu. Oczywiście jeśli spełnione są przesłanki do orzeczenia rozwodu. W szczególności: jeśli nastąpił zupełny i trwały rozkład pożycia stron. Kiedy rozkład pożycia jest zupełny, a kiedy trwały, opisałem w artykułach: “Zupełny rozkład pożycia” […]

Kategorie
Rozwód

„Trwały rozkład pożycia” – kiedy występuje?

Trwały rozkład pożycia jest jedną z przesłanek rozwodu. Nie wystarczy zatem że sąd stwierdzi, iż nastąpił zupełny rozkład pożycia. Dodatkowo musi on być trwały. Inaczej sąd nie rozwiąże małżeństwa przez rozwód. Ile czasu musi upłynąć, by rozkład pożycia był trwały? Kodeks rodzinny i opiekuńczy nie określa wprost ile czasu musi upłynąć od momentu zupełnego rozkładu pożycia małżonków, […]

Kategorie
Rozwód

„Zupełny rozkład pożycia” – na czym polega?

Zupełny rozkład pożycia jest jedną z przesłanek rozwodu. Sąd musi stwierdzić, że nastąpił zupełny rozkład pożycia, by mógł rozwiązać małżeństwo przez rozwód. Kiedy można uznać, że nastąpił zupełny rozkład pożycia? Rozkład pożycia jest zupełny, gdy ustały wszystkie łączące małżonków więzi. Ustać muszą więzi: uczuciowa (duchowa), fizyczna oraz gospodarcza. Ustanie więzi uczuciowej Więź duchowa to mówiąc najkrócej wzajemna […]

Kategorie
Rozwód

Alimenty od byłego małżonka – kiedy przysługują?

Alimenty od byłego małżonka sąd może zasądzić w wyroku rozwodowym. Ewentualnie, mogą one zostać zasądzone także w odrębnym postępowaniu, już po rozwodzie.  To czy i w jakim zakresie przysługują alimenty od byłego małżonka w dużej mierze zależy od tego, czy sąd orzekał o winie za rozkład pożycia. Jeśli sąd orzekał o winie – istotne jest to z czyjej winy nastąpił rozkład pożycia małżeńskiego. Alimenty […]