Kategorie
Sprawy karne

Prywatny akt oskarżenia

Prywatny akt oskarżenia to niekiedy jedyny sposób na to, by sprawiedliwości stało się zadość. Większość przestępstw ściganych jest z oskarżenia publicznego. Oznacza to, że postępowanie prowadzą organy ścigania, czyli policja lub prokuratura. Akt oskarżenia w takich sprawach również wnosi prokurator (ewentualnie: zatwierdza sporządzony przez policję). Są jednak przestępstwa, co do których policja i prokuratura zasadniczo nie prowadzą postępowań. Chodzi […]

Kategorie
Podział majątku

Rozdzielność majątkowa z wyrównaniem dorobków – co to jest?

Rozdzielność majątkowa z wyrównaniem dorobków jest jednym z ustawowych ustrojów majątkowych. Z jednej strony jest bardzo podobna do ustroju typowej rozdzielności majątkowej. Z drugiej jednak strony – daje ochronę małżonkowi, który poświęcił się np. wychowywaniu dzieci i nie pracował zarobkowo. Na czym polega ten ustrój? Ustrój rozdzielności majątkowej z wyrównaniem dorobków najkrócej można scharakteryzować tak: dopóki trwa małżeństwo – obowiązuje rozdzielność majątkowa. Każdy […]

Kategorie
Sprawy spadkowe

Kto dziedziczy gdy nie ma testamentu?

Gdy spadkodawca pozostawi testament, sytuacja jest na ogół prosta – spadek dziedziczy osoba lub osoby wskazane w testamencie. Kto dziedziczy jednak w sytuacji, gdy testamentu nie ma? W takiej wypadku decyduje o tym ustawa, przewidując określoną kolejność, w której do dziedziczenia dochodzą poszczególne osoby. Dzieci i małżonek W pierwszej kolejności dziedziczą po spadkodawcy jego dzieci oraz małżonek. Dziedziczą oni w częściach równych. […]

Kategorie
Kodeks karny

Prowadzenie pojazdu w stanie nietrzeźwości lub pod wpływem środka odurzającego

Dużą grupę moich klientów stanowią osoby, którym postawiono zarzut z art. 178a § 1 k.k, tj. prowadzenie pojazdu w stanie nietrzeźwości lub pod wpływem środka odurzającego. Osoby te w różny sposób tłumaczą swój stan nietrzeźwości w trakcie policyjnej kontroli drogowej. Jedni wskazują, że nie przypuszczali, iż mogą być nietrzeźwi, gdyż alkohol spożywali dzień wcześniej. Drudzy są zdziwieni wynikiem pomiaru alkomatem […]

Kategorie
Narkotyki

Posiadanie nieznacznej ilości środków odurzających lub substancji psychotropowych

„Miałem przy sobie tylko lufkę marihuany”. „Znaleźli u mnie tylko gram amfetaminy”. „Przecież to nie przestępstwo, miałem to na własny użytek”. Takie i podobne zwroty najczęściej słyszę od swoich klientów – zwłaszcza tych młodocianych (młodocianym jest sprawca, który w chwili popełnienia czynu zabronionego nie ukończył 21 lat i w czasie orzekania w pierwszej instancji 24 lat), przy których Policja znalazła narkotyki […]

Kategorie
Procedura karna

Doręczenia pism w sprawach karnych

Nie zdążyłeś odebrać pisma z prokuratury? Listonosz zostawił Ci w skrzynce pocztowej awizo? Policjant zapukał do Twoich drzwi wręczając Ci wezwanie na rozprawę? Czy mógł to zrobić? Czy musisz pójść na rozprawę? Forma doręczeń pism Przepisy procedury karnej, z uwagi na funkcje gwarancyjne i zabezpieczające pewność obrotu prawnego, nie przewidują dowolności w doręczaniu pism procesowych przez organy procesowe oraz w ich […]

Kategorie
Kodeks karny

Warunkowe umorzenie postępowania

Kodeks karny umożliwia zakończenie postępowania karnego bez skazania oskarżonego, przy wykorzystaniu instytucji warunkowego umorzenia postępowania karnego, uregulowanej w art. 66 k.k. To korzystny dla oskarżonego sposób zakończenia sprawy karnej. Kiedy możliwe jest zastosowanie instytucji warunkowego umorzenia postępowania? Sąd może warunkowo umorzyć postępowanie karne, jeżeli wina i społeczna szkodliwość czynu nie są znaczne, okoliczności popełnienia zarzucanego czynu nie […]

Kategorie
Kodeks karny

Podrobienie podpisu

Wyobraźmy sobie taką sytuację: żona chce zaciągnąć kredyt w banku na zakup samochodu. Niezbędny na dokumentach jest podpis męża jako poręczyciela kredytu. W domu żona w obecności męża wypełnia potrzebną dokumentację, mąż zajęty oglądaniem meczu prosi żonę, by ta mu nie przeszkadzała i podpisała się za niego. Następnego dnia, celem uzyskania środków, żona składa komplet wymaganych dokumentów w banku, podpisanych […]

Kategorie
Kodeks karny

Kiedy skazanie ulega zatarciu?

Skazanie może zostać uznane za niebyłe. Kiedy skazanie ulega zatarciu?

Kategorie
Wykonywanie kary

Dozór elektroniczny – jak przebiega postępowanie?

Jak przebiega postępowanie w sprawie o udzielenie zezwolenia na odbywanie kary pozbawienia wolności w systemie dozoru elektronicznego? Krok po kroku opisuję całą procedurę.