Przewiń

  Bartosz Pręda
  Adwokat

  Bartosz Pręda

  Adwo­kat — partner 

  • Imię i nazwi­sko : Bar­tosz Pręda
  • Tytuł zawo­do­wy : Adwokat
  • W Adwo­ka­tu­rze od: : 2010 r.
  • Głów­na prak­ty­ka : spra­wy fran­ko­we, roz­wo­dy, podzia­ły majątku
  • E‑mail : bartosz.preda@mjpadwokaci.pl

  01.
  © 2020 - Mil-Jankowska Pręda Adwokaci Sp.P.
  Do góry