Kategorie
Sprawy karne

Prywatny akt oskarżenia

Prywatny akt oskarżenia to niekiedy jedyny sposób na to, by sprawiedliwości stało się zadość. Większość przestępstw ściganych jest z oskarżenia publicznego. Oznacza to, że postępowanie prowadzą organy ścigania, czyli policja lub prokuratura. Akt oskarżenia w takich sprawach również wnosi prokurator (ewentualnie: zatwierdza sporządzony przez policję). Są jednak przestępstwa, co do których policja i prokuratura zasadniczo nie prowadzą postępowań. Chodzi […]

Kategorie
Podział majątku

Rozdzielność majątkowa z wyrównaniem dorobków – co to jest?

Rozdzielność majątkowa z wyrównaniem dorobków jest jednym z ustawowych ustrojów majątkowych. Z jednej strony jest bardzo podobna do ustroju typowej rozdzielności majątkowej. Z drugiej jednak strony – daje ochronę małżonkowi, który poświęcił się np. wychowywaniu dzieci i nie pracował zarobkowo. Na czym polega ten ustrój? Ustrój rozdzielności majątkowej z wyrównaniem dorobków najkrócej można scharakteryzować tak: dopóki trwa małżeństwo – obowiązuje rozdzielność majątkowa. Każdy […]

Kategorie
Sprawy spadkowe

Kto dziedziczy gdy nie ma testamentu?

Gdy spadkodawca pozostawi testament, sytuacja jest na ogół prosta – spadek dziedziczy osoba lub osoby wskazane w testamencie. Kto dziedziczy jednak w sytuacji, gdy testamentu nie ma? W takiej wypadku decyduje o tym ustawa, przewidując określoną kolejność, w której do dziedziczenia dochodzą poszczególne osoby. Dzieci i małżonek W pierwszej kolejności dziedziczą po spadkodawcy jego dzieci oraz małżonek. Dziedziczą oni w częściach równych. […]

Kategorie
Kodeks karny

Kiedy skazanie ulega zatarciu?

Skazanie może zostać uznane za niebyłe. Kiedy skazanie ulega zatarciu?

Kategorie
Wykonywanie kary

Dozór elektroniczny – jak przebiega postępowanie?

Jak przebiega postępowanie w sprawie o udzielenie zezwolenia na odbywanie kary pozbawienia wolności w systemie dozoru elektronicznego? Krok po kroku opisuję całą procedurę.

Kategorie
Wykonywanie kary

Dozór elektroniczny – jakie warunki trzeba spełnić?

Jakie warunki trzeba spełnić, by sąd udzielił zezwolenia na dozór elektroniczny jako formę wykonywania kary pozbawienia wolności?

Kategorie
Wykonywanie kary

Dozór elektroniczny – na czym polega odbywanie kary w tym systemie?

Karę pozbawienia wolności można wykonywać poza murami zakładu karnego. Nie w każdym wypadku, ale jednak. Jest to możliwe dzięki systemowi dozoru elektronicznego. Na czym polega dozór elektroniczny i odbywanie kary pozbawienia wolności w tym systemie? Obowiązek przebywania w miejscu stałego pobytu Najkrócej rzecz ujmując, odbywanie kary pozbawienia wolności w systemie dozoru elektronicznego polega na tym, że skazany musi przebywać w miejscu […]

Kategorie
Wykonywanie kary

Widzenie ze skazanym – jak często, jak długo, za czyją zgodą?

Skazany ma prawo utrzymywać więzi z rodziną, przede wszystkim poprzez widzenia. Jak często mogą się one odbywać? Za czyją zgodą? Jak długo mogą trwać?

Kategorie
Kodeks karny

Działanie “publicznie” a “w miejscu publicznym”

Odpowiedzialność karna niejednokrotnie zależy od tego, czy sprawca działa “publicznie”. Czy działanie “publicznie” znaczy to samo co “w miejscu publicznym”?

Kategorie
Podział majątku

Nierówny podział majątku – czy jest możliwy?

Co do zasady oboje małżonkowie mają równe udziały w majątku wspólnym. Co jednak, jeśli jeden z małżonków przyczynił się do powstania majątku wspólnego w znacznie większym stopniu? Czy możliwy jest nierówny podział majątku? Równe udziały Z mocy prawa oboje małżonkowie mają równe udziały w majątku wspólnym (art. 43 § 1 k.r.o.). Zasada ta może zostać zmodyfikowana przez małżonków w intercyzie. Jeżeli […]