Publikacje, których autorem jest Bartosz Pręda

Świadczenie z ubezpieczenia grupowego za korekcję wady wzroku w pełnej wysokości

W sprawie prowadzonej przez Kancelarię Sąd Okręgowy w Legnicy potwierdził prawo reprezentowanego przez nas Klienta, pracownika KGHM Polska Miedź S.A., do świadczenia za laserową korekcję wady wzroku w pełnej wysokości, obowiązującej w chwili przystąpienia do ubezpieczenia grupowego. Ubezpieczyciel odmawiał wypłaty świadczenia ponad kwotę 3.000 zł, powołując się na aneks do umowy z pracodawcą. Kancelaria stała […]