Świadczenie z ubezpieczenia grupowego za korekcję wady wzroku w pełnej wysokości

W sprawie prowadzonej przez Kancelarię Sąd Okręgowy w Legnicy potwierdził prawo reprezentowanego przez nas Klienta, pracownika KGHM Polska Miedź S.A., do świadczenia za laserową korekcję wady wzroku w pełnej wysokości, obowiązującej w chwili przystąpienia do ubezpieczenia grupowego.

Ubezpieczyciel odmawiał wypłaty świadczenia ponad kwotę 3.000 zł, powołując się na aneks do umowy z pracodawcą. Kancelaria stała na stanowisku, iż aneks zawarty przez ubezpieczyciela z pracodawcą, na który pracownik nie wyraził zgody, nie może na niekorzyść zmieniać sytuacji prawnej pracownika.

Sąd potwierdził prawo do świadczenia niemal czterokrotnie wyższego niż kwota, którą dobrowolnie wypłacił ubezpieczyciel.

Wyrok jest prawomocny.

Ubezpieczenie grupowe - wyrok


Informacja o sprawie opublikowana za zgodą Klienta.